മാർച്ചിൽ ജമ്മു വിമാനത്താവളം 15 ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടും

റൺവേയിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുവേണ്ടി 2021 മാർച്ച് 5 മുതൽ 2021 മാർച്ച് 20 വരെ 15 ദിവസത്തേക്ക് ജമ്മു വിമാനത്താവളം അടച്ചിടും. ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം സീനിയർ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റികൾക്കും എയർലൈൻസിനും കത്തെഴുതി. റൺ‌വേ ഉപരിതലത്തിൽ അവസാന രണ്ട് മികച്ച ഡി എ സി -II പാളികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ജമ്മുവിലെ റൺ‌വേ 15 ദിവസത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായും അടയ്ക്കാൻ എയർ എച്ച്ക്യു അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇഡി (ഓപ്പറേഷൻസ്) എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Image result for airport jammu

ജമ്മു വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും പുറത്തേക്കും സർവീസ് നടത്തുന്ന എയർലൈൻ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കും കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവളത്തിൽ ശരാശരി 20 ഓളം വിമാനങ്ങൾ നിലവിൽ ഓടുന്നുണ്ട്.ജമ്മു വിമാനത്താവളം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള യാത്രക്കാരെ മാത വൈഷ്ണോദേവി മന്ദിർ, രഘുനാഥ് ക്ഷേത്രം, ബാഹു കോട്ട, ഭീംഗഡ് കോട്ട, പിയർ ഖോ ഗുഹ, മണ്ട സൂ, മുബാറക് മണ്ഡി പാലസ്, ശിവ ഖോരി, ഷീശ് മഹൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള പ്രധാന മാർഗമാണ്. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ജമ്മുവിൽ ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മാത വൈഷ്ണോ ദേവി ക്ഷേത്രം. 12 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെക്കിംഗ് വഴി ത്രികുട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പർവതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം.

Related posts