കടുവകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർദ്ധനവ്, വനാതിര്‍ത്തി ആശങ്കയില്‍

Tiger.....

മാംസഭുക്കുകളായ  മാർജ്ജാരകുടുംബത്തിലെ  ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് കടുവ.ജില്ലയിലെ കാടുകളില്‍ കടുവകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച്‌ വനാതിര്‍ത്തിയിലുള്ളവരുടെ ആശങ്കയും കൂടി വരികയാണ്. മിക്ക ഇടങ്ങളിലും കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം ആശങ്കകള്‍ക്ക് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്.രണ്ടാഴ്ച്ച മുന്‍പാണ് അടുമാരി ഗോപി എന്നയാളുടെ ആടിനെ കൂട്ടില്‍ കയറി കടുവ പകുതിയോളം ഭക്ഷിച്ചത്. വനത്തില്‍ പോയ ഒരാളെ കടുവ ഭക്ഷിച്ചത് കുറച്ച്‌ നാള്‍ മുന്‍പാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. അതിനിടയില്‍ വന്ന കണക്ക് ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് കൃഷിക്കാര്‍ പറയുന്നു. വനത്തിനുള്ളില്‍ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചു വനംവകുപ്പു ശേഖരിച്ച കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 100 മുതല്‍ 120 വരെ കടുവകളാണു…

Read More