ആര്‍ത്തവ ദിനങ്ങളിലെ വേദനസംഹാരി ഉപയോഗത്തിന് ഇതാ ശാശ്വതമായ മൂന്ന് പരിഹാരങ്ങള്‍

Woman-image

ആര്‍ത്തവം സ്ത്രീ ശരീരതതിലെ ആരോഗ്യ സൂചിക കൂടിയാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള, പ്രത്യുല്‍പാദനക്ഷതയുള്ള സ്ത്രീ ശരീരത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഹോര്‍മോണ്‍ പ്രവര്‍്ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇതു സംഭവിയ്ക്കുന്നത്. ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ശരീരം പ്രത്യുല്‍പാദനത്തിന് തയ്യാര്‍ എന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണ് ആർ ത്തവത്തിലൂടെ സംഭവിയ്ക്കുന്നത്. ആര്‍ത്തവം നടന്നാല്‍ മാത്രമേ ഓവുലേഷന്‍ അഥവാ അണ്ഡവിസര്‍ജജനവും നടക്കൂ. ഇതിലൂടെയാണ് ഗര്‍ഭധാരണം നടക്കുന്നതും. ആര്‍ത്തവദിനങ്ങളില്‍ ശരീരവേദനകളും വയറുവേദനകളും കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാത്ത സ്ത്രീകള്‍ ഉണ്ടാവില്ല. വയറുവേദന, നടുവേദന, കാലുവേദന, കൈകാലുകള്‍ക്ക് മരവിപ്പും കഴപ്പും, തലവേദന, സ്തനങ്ങള്‍ക്ക് വേദന, ഛര്‍ദ്ദി തുടങ്ങി ഒരാഴ്ച അവള്‍ അനുവദിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍…

Read More