ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി ഫേസ്ബുക്ക് ?

Instagram-Fasebook

ഫേസ്ബുക്ക് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ ഇമെയില്‍ വിലാസങ്ങളും ജന്മദിനങ്ങളും ചോർത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തി. സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ, എല്ലാം ശരിയാക്കിയെന്നു നില ഭദ്രമെന്നും ഫേസ്ബുക്ക്. അക്കൗണ്ടിനായി സൈന്‍ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഉപയോക്താക്കളുടെ ഇമെയില്‍ വിലാസവും ജന്മദിനങ്ങളും മറ്റ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ദൃശ്യമാകില്ലെന്ന് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം നല്‍കിയ ഉറപ്പാണ് ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, സൗഗത് പോഖാരെല്‍ എന്ന ടെക്കി കണ്ടെത്തിയ ബഗ് പ്രകാരം ഉപയോക്താക്കളുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളെല്ലാം ആര്‍ക്കു വേണമെങ്കിലും തട്ടയെടുക്കാവുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നുവത്രേ. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസങ്ങളായി ഇത് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സംഭവം യാദൃശ്ചികമാണെന്നും തെറ്റുചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോള്‍ മാറ്റിയെന്നുമാണ് ഫേസ്ബുക്ക്…

Read More