95 ഒഴിവുകളുമായി കോട്ടണ്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഒഫ് ഇന്ത്യ; ജനുവരി 7 വരെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം

95 vacancies in Cotton Corporation of India

95 ഒഴിവുകളുമായി  കേന്ദ്ര ടെക്‌സ്‌റ്റൈല്‍ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴില്‍ നവി മുംബൈയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കോട്ടണ്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഒഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡില്‍ (CCI). താല്‍പ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്  അപേക്ഷിക്കാം. 2021 ജനുവരി 7 വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ https://cotcorp.org.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും. മാനേജ്‌മെന്റ് ട്രെയിനി (മാര്‍ക്കറ്റിങ്, ട്രെയിനി അക്കൗണ്ട്‌സ്)-11, ജൂനിയര്‍ കമേഴ്‌സ്യല്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്-50, ജൂനിയര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് (ജനറല്‍)- 20, ജൂനിയര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് (അക്കൗണ്ട്‌സ്)-14 എന്നിങ്ങനെ 95 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. സി.എ/സി.എം.എ/ എം.ബി.എ (ഫിനാന്‍സ്)/ എം.എം.എസ്/ എം.കോം/ കൊമേഴ്‌സ് എന്നിവയില്‍ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുണ്ടെങ്കില്‍ മാനേജ്‌മെന്റ്…

Read More