ഈ ക്രിസ്മസ് മനോഹരമാക്കാൻ കാരമൽ നട്ട് കേക്ക്

Christmas..

കാരമൽ നട്ട് കേക്ക് 1. ൈമദ – മൂന്നു കപ്പ് ബേക്കിങ് പൗഡർ – രണ്ടു ചെറിയ സ്പൂൺ ബേക്കിങ് സോഡ – ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ 2.വെണ്ണ – ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് – ഒന്നരക്കപ്പ് 3. മുട്ട – അഞ്ച് 4.കാരമൽ സിറപ്പ് – മൂന്നു വലിയ സ്പൂൺ വനില എസ്സൻസ് – ഒരു ചെറിയ  സ്പൂൺ 5  .പാൽ – അരക്കപ്പ് 6 .കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് നുറുക്കിയത് – അരക്കപ്പ് കാരമല്‍ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് 7 .പഞ്ചസാര – രണ്ടു കപ്പ്…

Read More