വാഴപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ

Banana.image

ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വാഴപ്പഴം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. മാങ്ങ കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ കേമന്‍ വാഴപ്പഴം തന്നെ. പോഷകസമൃദ്ധവും രുചികരവുമായ വാഴപ്പഴം കയറ്റുമതി സാധ്യതകളുള്ളതുമാണ്.ഇന്ത്യയില്‍ വാഴപ്പഴത്തിന്റെ എത്ര ഇനങ്ങള്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്നുവെന്നത് കൗതുകകരമായ അറിവാണ്. നാം വ്യത്യസ്ത തരം ഭക്ഷണരീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവയെല്ലാം ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ശരീരം കഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു.നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രാവിലെ വാഴപ്പഴം കഴിക്കുക, ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക എന്നിവയാണ്.  ഇത് വളരെയധികം ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പകൽ കഴിക്കുന്നത് പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷേ രാവിലെ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനായി ഒരു മുഴുവൻ വാഴപ്പഴവും ചൂടുവെള്ളവും കുടിച്ചാൽ എല്ലാം…

Read More