തൊഴിൽ രഹിതർക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി സർക്കാർ ; പുതിയ വാട്സാപ്പ് ചാറ്റ് ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി കണ്ടെത്താം

തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്ക് അവരുടെ കൈയ്യിലെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചാറ്റ് ബോട്ടുകളുമായി സർക്കാർ. ഇതിനായി വാട്സാപ്പിൽ ഒരു “ഹായ്” അയച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും. നിർമിത ബുദ്ധിയിൽ ആധാരമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ചാറ്റ് ബോട്ടുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പാണ് . ഇതിനായി ശ്രമിക് ശക്തി എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക ഒരു പോർട്ടൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഈ പോർട്ടൽ വഴി തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്കു അവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മൈക്രോ ,ചെറുകിട ,ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് .

കോവിഡ് 19 മൂലം തൊഴിൽ ഇല്ലായ്‌മ രൂക്ഷ്മായ സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് സർക്കാർ തൊഴിൽ രഹിതർക്കു വേണ്ടി ഇത്തരം ഒരു പോർട്ടൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് . ഇന്ത്യയിലാകമാനം ജനങ്ങൾ തൊഴിൽ ഇല്ലാതെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ ഈ അവസ്ഥയിൽ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തു തന്നെ തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ ഈ പോർട്ടൽ വഴി ജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും . അന്യനാടുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പലർക്കും ലോക്ക് ഡൗൺ മൂലം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടി വന്നിരുന്നു .അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ജോലി നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു .

7208635370 എന്ന നമ്പറിൽ ഉള്ള വാട്സാപ്പ് ചാറ്റ് ബോട്ടിലേക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും പ്രവർത്തി പരിചയത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. ഈ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് സിസ്റ്റം തൊഴിൽ അന്വേഷകരെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യരും അടുത്തുള്ളതുമായ തൊഴിൽ ദാതാവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളമുള്ള എം എസ് എം ഇ കൾ ഉള്ള ഇടങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മാപ്പും ഈ പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാകും എന്നതാണ് ഈ ചാറ്റ് ബോട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത .ഇംഗ്ലീഷ് ,ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലാണ് നിലവിൽ ചാറ്റ് ബോട്ട് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് ഈ സേവനം ലഭ്യമായേക്കും .ഓഫ് ലൈനായും ഈ സേവനം ലഭ്യമാണ് . ഇതിനായി 022 -67380800 എന്ന നമ്പറിൽ മിസ്ഡ് കോൾ കൊടുത്താൽ മതിയാകും .

Related posts