സെലറി ജ്യൂസ് പതിവായി കുടിക്കുന്നതിലൂടെയുണ്ടാകുന്ന 5 ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ അറിയാം !

ആരോഗ്യമുള്ളതും പോഷകസമൃദ്ധവുമായ പച്ചക്കറിയാണ് സെലറി അറിയപ്പെടുന്നത്. മുടി ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നത് മുതൽ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് വരെ സെലറി ജ്യൂസ് പതിവായി കുടിക്കുന്നതിന്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ആണ്.അപിയേസി സ്‌പിഷ്യസിൽ പെടുന്ന ഒരു വൈവിധ്യമാർന്ന പച്ചക്കറിയാണ് സെലറി. ഇത് പലപ്പോഴും സലാഡുകളിലും പലതരം വിഭവങ്ങളിൽ ഗാർണിഷിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സെലറിയുടെ ജ്യൂസ് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് . കാത്സ്യം, മഗ്നീഷ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം എ, സി, കെ തുടങ്ങിയ വിറ്റാമിനുകളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

സെലറി ജ്യൂസ് പതിവായി കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തെ ടോക്സിക് കണ്ടെന്റുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനും ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഷുഗർ കണ്ടെന്റ് കുറവും ആൻറി ഓക്സിഡൻറുകൾ അടങ്ങിയതുമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഇത് ശരീരത്തിലെ വീക്കം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് . ഇവ കൂടാതെ, ഈ പോഷക ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതിലൂടെ ആരോഗ്യപരമായ ചില ഗുണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്.

സെലറി ജ്യൂസിൽ അവശ്യ പോഷകങ്ങളായ ഫോളേറ്റ്, വിറ്റാമിൻ എ, ബി, സി, കെ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കുറ്റമറ്റതും വ്യക്തവുമായ ചർമ്മം ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ചർമ്മത്തെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. സെലറി ജ്യൂസ്. മഗ്നീഷ്യം, അവശ്യ എണ്ണകൾ എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം നല്ല ഉറക്കം ഉറപ്പാക്കാൻ ഫലപ്രദമാക്കുന്നു.സെലറി ജ്യൂസ് പതിവായി കുടിക്കുന്നത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യവും കരുത്തും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിന് ഉയർന്ന ജലാംശം ഉണ്ട്, ഇത് മുടിയുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വരൾച്ച തടയുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. സെലറി ജ്യൂസിൽ വിറ്റാമിൻ എ യുടെ സാന്നിധ്യം താരൻ ചികിത്സിക്കുന്നതിനും വേരുകളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

Related posts